Vi är i processen att byta namn till Rinnesjö Fastigheter och därmed en ny logga.

Denna blev färdig idag 28/1 2019 och kommer finnas med oss en lång tid framöver.

Hemsidan kommer också att flyttas till ny adress men det är en lite utdragen process och ni kommer alltid att nå oss på www.lediglokal.com.